Apie projektą

Projekto partneriai kartu sprendžia bendravimo ir bendradarbiavimo tarp Lietuvos-Latvijos pasienio regionų gyventojų trūkumo problemą. Bendras tikslas yra suartinti pasienio bendruomenes įgalinant jas efektyviai bendrauti – pagrindiniai projekto produktai yra supaprastintas Latvių-Lietuvių kalbos mokymo kursas, taip pat dvikalbis trumpas iliustruotas leidinys skirtas pramokti kasdienių pokalbių. Siekiant įgalinti pasienio bendruomenes, bendradarbiavimo per sieną veiksmai yra būtini – mokyklų ekspertai kartu kurs mokymų modulio turinį ir kitą medžiagą. Toks neformalaus švietimo kursas yra originali, niekada anksčiau nerealizuota idėja.